Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

zboczuszki
20:41
I see fire..

February 13 2015

zboczuszki
08:47

Forever?

September 01 2014

zboczuszki
19:13
Dla mnie to było coś pięknego , dla Ciebie obrzydliwego
Reposted bypanmrok panmrok

August 10 2014

10:37
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaSchuyler Schuyler
10:29
3774 9ebb 500
Reposted fromunco unco
zboczuszki
10:29
2508 78da
Reposted fromdusielecc dusielecc viauhuhu uhuhu
zboczuszki
10:26
zboczuszki
10:20
8300 1a85
Reposted frommaking-love making-love vianaobcasach naobcasach
zboczuszki
10:20
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą. 
— list Marka Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 1959
Reposted fromnfading nfading viauhuhu uhuhu
zboczuszki
09:56
8597 cc04
Reposted frommaking-love making-love vianaobcasach naobcasach
zboczuszki
09:56
9858 ec86 500
Reposted frommisza misza vianaobcasach naobcasach
zboczuszki
09:50
zboczuszki
09:49
1073 a173
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaCarlota Carlota
zboczuszki
09:48
zboczuszki
09:48
9512 35c5 500
Reposted fromCsengee Csengee viamyzone myzone
zboczuszki
09:46
6705 8f71
zboczuszki
09:46

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaanaeyo anaeyo
zboczuszki
09:46
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa vialonghugs longhugs
zboczuszki
09:44
0379 b0bc
Kłamczuch paskudny!
Reposted fromaggape aggape viaCarlota Carlota
zboczuszki
09:43
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl